English Español Français Deutsch Italiano עברית Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk română България íslenska 韓國語 Bosanski jezik Srpski jezik Hrvatski jezik Ukrainian Tagalog Lithuanian Macedonian Slovenian Hungarian kartuli Catalan Vietnamese Thai Estonian Hindi Maltese Slovenčina Latviešu valoda O'z Gjuha  
Menu główne
Zagraj w Backgammona
Historia gry
Przegląd stron
Najlepsze strony Pokera
Zasady gry
Podpowiedzi
   
 

Zasady gry

backgammon

Plansza do gry w Backgammona składa się z 24 podłużnych pól określanych jako linie (ang. point) i przedstawianych w postaci trójkątów o naprzemiennych kolorach. Plansza jest podzielona na 4 ćwiartki, po 6 linii w każdej. Ty i Twój przeciwnik posiadacie swoje ćwiartki domowe i ćwiartki zewnętrzne, które są oddzielone pionowym pasem nazywanym bandą (ang. bar). Każdy z dwóch graczy biorących udział w grze dysponuje 15 pionami (ang. checker). Kiedy pionek przeciwnika zostanie zbity, musi zostać umieszczony na bandzie i może wejść na planszę tylko przez dom przeciwnika. Sposób w jaki piony są rozmieszczone na planszy przy rozpoczynaniu rozgrywki nazywa się pozycją startową: dwa pionki znajdują się na 24 linii każdego z graczy, pięć na linii 13, trzy na linii 8 i po pięć na linii 6. Pionki mogą wędrować tylko w jednym kierunku: z domu przeciwnika, przez jego ćwiartkę zewnętrzną, przez twoją ćwiartkę zewnętrzną, do twojego domu i ostatecznie poza planszę. Początkowe ustawienie pionów na planszy przedstawia poniższy obrazek.Cel gry

Celem gry dla każdego z graczy jest przeprowadzenie wszystkich swoich pionów do ćwiartki domowej a następnie zdjęcie ich z planszy. Zwycięzcą zostaje pierwszy gracz, któremu uda się usunąć wszystkie swoje pionki.

Pobierz darmowe oprogramowanie
Graj w Backgammona Online : turnieje 24/7, możesz grać dla zabawy lub pieniędzy. Dołącz do ludzi z całego świata – Klinkij Tutaj.


Rozpoczęcie gry

Przed rozpoczęciem gry każdy z graczy rzuca jedną kostką (ang. dice). Pierwszy ruch (będący sumą obydwu rzutów) należy do osoby, której udało się wyrzucić większą liczbę oczek. Jeśli na obydwu kostkach wypadnie ta sama liczba oczek, rzut jest powtarzany do czasu, gdy liczby będą się różnić. Po wykonaniu pierwszego ruchu, gracze wykonują ruchy na zmianę, rzucając dwiema kostkami.Przesuwanie pionów

Piony na planszy można przesuwać tylko w kierunku własnego domu. Liczbę linii, o jakie można przesuwać piony, wyznacza się rzucając dwie kostki, przy czym oczek nie należy sumować. Przesunięcia wykonuje się jedno po drugim: najpierw o liczbę oczek z jednej kostki, a następnie o liczbę z drugiej. Dla przykładu, jeżeli gracz wyrzuci 6 i 4 to może przesunąć jeden pionek o 4 pozycje (ale tylko na otwartą, czyli nie zajętą przez przeciwnika linię) i inny pionek o 6 pozycji, albo też przesunąć tylko jeden pionek o całe 10 linii (o ile linie środkowe – oddalone o 4 lub 6 pozycje od bieżącego miejsca pionka – są wolne). Banda nie jest liczona jako dodatkowa linia.

Przesuwany pion może bez żadnych ograniczeń przeskakiwać linie zajęte przez inne piony., ale ruch musi się kończyć tylko na wolnej linii, czyli takiej, na której nie znajdują się dwa lub więcej pionków przeciwnika. Natomiast jeżeli na linii znajduje się dokładnie jeden pionek drugiego gracza, zostaje on zbity (ang. hit) i musi zostać umieszczony na bandzie.

W celu ochrony swoich pionków przed zbiciem, gracz może unikać pozostawiania pojedynczych pionków na liniach, próbując zajmować linie przez co najmniej dwa pionki. Dzięki temu staje się on “właścicielem” danej linii i jego przeciwnik nie może na nią wchodzić.

O ile to możliwe, gracz musi wykonać przesunięcia o liczbę oczek z obydwu kostek (jeśli zdarzy się tak, że na obydwu kostkach wyrzucona zostanie jednakowo liczba oczek, gracz wykonuje wtedy cztery przesunięcia zamiast dwóch). Jeśli może wykonać przesunięcie o liczbę oczek tylko z jeden kostki, wykonuje to jedno przesunięcie. Jeśli może wykonać tylko jedno przesunięcie, ale o liczbę oczek z dowolnej z kostek, wykonuje przesunięcie o większą liczbę oczek. Jeśli nie może wykonać żadnego przesunięcia, traci kolejkę. W przypadku, gdy jest to rzut podwójny, gracz musi wykonać tyle ruchów, ile tylko może.Banda

Banda jest środkowym pasem rozdzielającym planszę na dwie połowy. Kiedy pionek zostanie zbity i znajdzie się na bandzie, zostaje tam do chwili, gdy może zostać wprowadzony do domu przeciwnika na pozycję określoną przez rzut kostką.Opuszczanie bandy

Pionek, który znajduje się na bandzie, może ją opuścić tylko wtedy, gdy graczowi uda się wyrzucić liczbę oczek pozwalającą na przesunięcie pionka na wolną pozycję. Jeśli wyprowadzenie nie jest możliwe (odpowiednie linie są zajęte), to gracz traci kolejkę. W przypadku, gdy przeciwnik posiada wszystkie 6 linii swojego domu, nie możesz rzucać kostką aż do chwili, gdy jedna z linii stanie się wolna. Gracz, który posiada na bandzie swoje piony, ma obowiązek wprowadzenia ich wszystkich z powrotem do gry zanim będzie mógł normalnie kontynuować grę. Podobnie jak przy przesuwaniu, gracz, o ile jest to możliwe, musi wykorzystać liczbę oczek z każdej z kostek, więc gdy tylko wszystkie twoje pionki znajdą się na planszy możesz wykorzystać pozostałą liczbę oczek do przemieszczania innych pionów.Opuszczanie planszy

Etap opuszczania planszy (nazywany również wyprowadzaniem pionów na dwór) jest ostatnią fazą gry, ale nie możesz jej rozpocząć dopóty, dopóki wszystkie 15 twoich pionków nie znajdzie się w twojej domowej ćwiartce. Kiedy twoi ludzie są już w domu, możesz ich zdejmować z planszy zgodnie z wyrzuconą liczbą oczek. Ponieważ trzeba wykorzystać wszystkie wyrzucone oczka, wyprowadzać na dwór można piony znajdujące się na liniach oddalonych od dworu dokładnie o liczbę oczek. Zatem jeśli na przykład wyrzucisz 5 oczek, ale nie masz pionów na 5 lub 6 linii, to musisz zdjąć pionek znajdujący się na najdalszej linii. Jeśli wyrzucisz 5 oczek i nie masz pionów na linii piątej, ale masz co najmniej jeden pionek na linii 6, to musisz przesunąć go o 5 pozycji ma linię pierwszą. Wykonywanie wyprowadzenia na dwór nie jest obowiązkowe i jeśli gracz posiada możliwość wykonania przesunięcia piona, może to zrobić. Natomiast jeżeli twojemu przeciwnikowi uda się zbić jakiś pionek podczas gdy opuszczasz planszę, musisz go umieścić na bandzie i przebyć całą drogę do domu, zanim będziesz mógł kontynuował opuszczanie. Gracz, który jako pierwszy wyśle wszystkie swoje piony na dwór, wygrywa partię.Podwajanie stawki

W grze w Backgammona wykorzystuje się ustaloną stawkę. Każda gra rozpoczyna się od najniższej stawki, która wynosi 1. Podczas gry gracz, który czuje, że ma znaczącą przewagę, może zaproponować podwojenie stawki, ale może to uczynić tylko przed rozpoczęciem swojej tury i jeszcze zanim rzuci kostką.

Gracz, któremu podwojenie stawki zostanie zaoferowane, może odmówić, ale oznacza to poddanie się i przegranie aktualnej stawki. Natomiast, gdy podwójna stawka zostanie zaakceptowana, gracz akceptujący staje się właścicielem kostki i tylko on może proponować kolejne podwojenie, zaś gra od tej chwili toczy się za dwa razy większą stawkę.

Kolejne podwojenia są jak najbardziej możliwe, a ich ilość nieograniczona.Zasada Jacoby’a

Gry gammon i backgammon są liczone jako pojedyńcze rozgrywki, jeśli żaden z graczy nie zaproponował podwojenia stawki. Ta zasada przyspiesza pojedynek poprzez eliminowanie sytuacji, gdy gracze unikają dublowania. Zasada Jacoby’a jest głównie używana w grach o pieniądze.Zasada Crawford’a

Niniejsza zasada oznacza, iż podwajanie stawki nie jest dozwolone w pierwszej grze, w której wynik meczu będzie taki, że jednemu z graczy do zwycięstwa brakować będzie dokładnie jednego punktu.Zasada Holland’a

Jeżeli poprzednia gra w danym meczu była grą Crawford’a (stawka nie została ani razu podwojona), to gracze nie mogą dublować kostki, dopóki nie wykonają co najmniej po dwa rzuty. Zasada Holland’a jest raczej rzadko używana.


Recently written and posted Backgammon Articles:

Jak grać lepiej w backgammon
Jak grać lepiej w backgammon? Po pierwsze studiuj. Musisz przeczytać wiele książek i artykułów. Znajdziesz wiele wartościowych informacji i spostrzeżeń do których nigdy byś nie doszedł sam….
Opracowane przez Nelek Cimonszewicz 27 August 2008.

Jak zwyciężać w backgammon
Różnica pomiędzy zwyciężonymi, a zwycięzcami polega na zrozumieniu najważniejszych zasad backgammon. Zwycięzcy uważają, że gra w rzeczywistości jest połączeniem szczęścia i umiejętności….
Opracowane przez Kordelja Duzynski 27 August 2008.

podstawowy Przechyla się dla Trik-traka
Podbicie Kostka – ten jest klucz do trik-traka. Nigdy przyjmują podwajają jeżeli jesteś zbyt daleki pośladek. Mecz do trójki i wydeptujesz ścieżka 1 – 0 i twój przeciwnik podwajał i przyjąłeś, więc powinieć podwoić twojej następną kolejkę….
Opracowane przez playing-backgammon.com 14 January 2008.

Trik-trak Strategia dla początkujący
Trik-trak jest rasa widzieć kto móc dostawać wszyscy ich kontroler w oddali pierwszy. Większość nowicjusz próbuje odejść jakiekolwiek eksponowany kontroler i przebój równie często za możliwy….
Opracowane przez playing-backgammon.com 07 January 2008.

Artykuły w ciągu ostatniego miesiąca:
Wrzesień 2008Sierpień 2008Czerwiec 2008
Styczeń 2008Luty 2008Grudzień 2007
Listopad 2007Wrzesień 2007Październik 2007
Sierpień 2007Lipiec 2007Czerwiec 2007
Maj 2007Kwiecień 2007Marzec 2007
Luty 2007Styczeń 2007Grudzień 2006
Wrzesień 2006Sierpień 2006Lipiec 2006
Czerwiec 2006Maj 2006Kwiecień 2006
Marzec 2006Luty 2006Styczeń 2006


Can you Read This?
Skip to toolbar