English Español Français Deutsch Italiano עברית Nederlands اللغة العربية 日本語 Türkçe 汉语/漢語 Ελληνικά Português Suomi Bokmål русский Svenska język Čeština Dansk română България íslenska 韓國語 Bosanski jezik Srpski jezik Hrvatski jezik Ukrainian Tagalog Lithuanian Macedonian Slovenian Hungarian kartuli Catalan Vietnamese Thai Estonian Hindi Maltese Slovenčina Latviešu valoda O'z Gjuha  
Hovedmeny
Spille Backgammon
Backgammons Historie
Beste pokersider
Anmeldelser av backgammonsider
Backgammon Tips
Backgammons Regler
   
 

Backgammons Regler

backgammon


Hver side av brettet har tolv punkter, som oftest representert av lange triangler i skiftende farge. Det er forbindelse mellom punktene på midten av brettet, men bare på en av sidene. Slik får man en sammenhengende rekke med 24 punkter som man kan nummerere fra 1 til 24, hvor brikkene alltid flytter fra høye punktverdier til lavere. De to spillerne beveger brikkene sine i motsatt retning av hverandre, slik at 1-punktet for den ene spilleren er 24-punktet for den andre. Av og til, spesielt i nedskrevne spill, ses nummereringen fra den ene spillerens side.Hver spiller starter med to brikker på sitt 24-punkt, tre på sitt 8-punkt, og fem brikker på 13-punktet og 6-punktet.

Merk at brettet kan snus horisontalt, med startposisjoner og spilleretningen snudd på samme måte, men uten noen konsekvenser for spillmekanikken. Begge måtene å spille på er like vanlige og brettene blir laget for å kunne spilles på begge veier.

Punktene 1 til 6, hvor spilleren ønsker å få inn sine brikker, kalles indre hjemland. En spiller kan ikke flytte noen brikker ut av spillet om ikke alle de resterende brikkene hennes er innenfor indre hjemland. Punktene 7 til 12 kalles ytre hjemland, 13 til 18 kalles motstanderens ytre hjemland, og 19 til 24 kalles motstanderens indre hjemland.

Spillet starter ved at hver av spillerne ruller en terning hver. Den av spillerne som får den høyeste verdien, starter å flytte med de terningene som allerede er kastet. Om begge spillerne kaster likt, kaster man om igjen. Deretter rulleres turen mellom spillerne der hver spiller kaster to terninger før sitt flytt. Er resultatet av terningkastene for eksempel 6 og 2 må spilleren flytte en brikke seks felter frem og en annen to felter. Terningen kan spilles i hvilken som helst rekkefølge, og den samme brikken kan flyttes to ganger, så lenge den lander på hvert av punktene. Altså kan spilleren flytte 6 og så 2, eller 2 og deretter 6, men ikke 8 i ett.

Hvis en spiller ikke har noen lovlige flytt etter å ha kastet terningen, fordi alle punktene som hun kan flytte til, er befestet av to eller flere av motstanderens brikker, går turen videre til motspilleren. Om det er mulig for en spiller å spille begge terninger er hun nødt til å gjøre det. Og om det bare er mulig å spille en terning må man spille den før turen går videre (Om hun kan flytte med en av terningene, men ikke begge, må det høyeste nummeret spilles.).

Hvis en spiller kaster to terninger med samme verdi (doble) skal hver terning spilles to ganger. For eksempel ved et kast på to 3’ere må hun spille fire brikker tre punkter hver. Som tidligere kan en brikke spilles på flere terninger så lenge brikken lander på hvert av punktene.

En brikke kan lande på hvilket som helst ledig punkt eller punkt okkupert av spillerens egne brikker. I tillegg kan spilleren flytte til punkter hvor motstanderen har en enslig brikke (en blottet brikke, kalt en blott). I det siste tilfellet har blotten blitt truffet (hit), og plasseres midlertidig på baren, som går tvers over brettet. En brikke kan ikke lande på et punkt befestet av to eller flere av motspillerens brikker. Ingen punkt er derfor okkupert av brikker fra begge spillerne.

En brikke fra bar kommer inn på brettet i motstanderens indre hjemland. Et kast på 1 gir muligheten til å entre 24-punktet, et kast på 2 til 23-punket, osv. En spiller med en eller flere brikker på bar kan ikke flytte noen andre brikker før alle hennes brikker fra bar er kommet inn i motspillerens hjemland.

Last ned gratis programvare
Spill Online Backgammon: turneringer 24/7, du kan spille for moro skyld eller for ekte penger. Spill mot mennesker fra hele verden – Klikk her.Når alle spillerens brikker er innenfor hennes indre hjemlandet, kan hun begynne å flytte dem av brettet. I og med at alle spillerens brikker må være innenfor indre hjemland for at spilleren skal kunne flytte ut brikker, innebærer det at om motspilleren klarer å slå en blott må spilleren få denne ut igjen fra bar, for så å flytte brikken rundt hele brettet igjen. I prinsippet må man ta vekk de brikkene som har akkurat like mange punkter igjen som det er øyne på terningen (altså 1 for å flytte ut fra 1-punket 2 for 2-punket, osv.), men det er ingenting i veien for at spilleren kan flytte brikkene sine i henhold til vanlige flytteregler uten å flytte inn. Om det er ikke er noen brikker på akkurat det punket som spilleren har kastet for å flytte inn fra, kan hun flytte inn den bakerste brikken så lenge antall øyne på terningen er mindre enn antall punkter som gjenstår for å kunne flytte inn. En terningverdi kan altså ikke brukes til flytte vekk brikker fra lavere punker om ikke alle de høyere punktene er tomme. Man kan ikke flytte inn en brikke fra 4-punket med fem på terningen med mindre både 6-punktet og 5-punktet er tomt.

Om en spiller ikke har flyttet ut noen av sine brikker i det motspilleren har flyttet alle femten, har han tapt en gammon, som teller som dobbelt av normalt tap. Har en spiller ikke flyttet ut noen av sine brikker og fortsatt har brikker innenfor motspillerens indre hjemland eller bar idet motspilleren har flyttet ut alle femten, har han tapt backgammon, som teller som tredobbelt normalt tap.


Doblingskuben


Når man spiller sett eller om pengeverdier brukes det en sekssidet terning med tallene 2, 4, 8, 16, 32 og 64; for å øke intensiteten i spillet og behovet for å bruke strategi. Denne terningen omtales som kuben eller doblingskuben. Om en spiller føler at spillet går i hennes favør, kan hun før hun kaster terningene, doble, noe som vil si at spilleren krever at resten av spillet spilles med dobbelt så høy innsats. Kuben legges på brettet med to-tallet opp (om det ikke har vært doblet tidligere, da man i stedet legger den doble verdien av verdien som allerede vender opp). Motspilleren må enten akseptere eller gi seg, noe som vil si at spilleren som doblet vinner runden og mottar poengene for den. Etter at innsatsen er doblet første gang tilhører muligheten for å doble eksklusivt til den spilleren som sist aksepterte en dobling.

Det er sjelden at kuben blir doblet til mer enn 4, selv om det teoretisk sett ikke er noen grense for hvor langt man kan doble. Selv om 64 er høyeste verdi på kuben, kan man gå opp til 128, 256, 512 og videre.


Crawford-regelen

Crawford-regelen ble innført av John R. Crawford, som var turneringsleder da verdensmesterskapet ble avholdt på Bahamas. Den regnes i dag som en standard regel når man spiller sett. Siden det ikke har noe å si for en spiller om hun oppnår mer enn det antall poeng man spiller til i et sett, finnes det ikke noen grunn til ikke å doble for den spilleren som ligger under når den ledende spilleren mangler et poeng for å vinne settet. Crawford-regelen fjerner denne fordelen ved å si at når en av spillerne mangler et poeng for å vinne skal det spilles en omgang uten kuben. Hvis spillet ikke vinnes etter den omgangen, skal resten av spillet spilles med kube.


Tvungen utflytting

I enkelte miljøer spilles utflyttingen fra brettet tvungent, noe som vil si at man bare kan flytte den brikken som akkurat samsvarer til verdiene på terningen, og om man ikke har brikker på det aktuelle punktet er man tvunget til å flytte den bakerste brikken, og det helt inn om man verdien på terningen er høyere enn antall punkter man må flytte. Fordi brikkene lett ufrivillig blir blottet gjør denne variasjonen at det er adskillig mer fordelaktig, spesielt for spilleren som ligger under i løpet, å vente med å flytte ut de to bakerste brikkene fra motspillerens hjemland i håp om å kunne slå og sperre en av motspillerens brikker på baren. Slik kan man tjene mange runder og spillet kan lett snu seg.

En annen variasjon av denne måten å spille på sier at spillerne bare kan flytte den aller bakerste brikken under utflytting. I motsetning til den andre måten å spille tvungen utflytting på blir det få blottede brikker. Tvungen utflytting er vanlig i enkelte geografiske områder, men brukes aldri i offentlige turneringer ettersom det ikke samsvarer med offisielle regler.


Maks antall brikker på et punkt


Denne regelen setter en øvre grense for antall brikker man kan besette et punkt med til fem, noe som vil umuliggjøre mange flytt som ellers kunne vært gjort. Denne regelen er vanlig blant annet i Egypt hvor den anses å gjøre spillet mer interessant.


Regler som er vanlige når det spilles om pengeverdier


Jacoby-regelen

Regelen går ut på at å oppnå gammon eller backgammon bare teller dobbelt eller trippelt om en av spillerne har doblet i løpet av spillet. Dette gjør at spillet går fortere ved at spillerne tvinges til å doble om de ligger langt foran. I tillegg oppfordrer det til mer aggressivt spill for å kunne oppnå gammon eller backgammon. Regelen benyttes veldig sjelden, om ikke aldri, når man spiller sett, men er en meget vanlig regel i pengespill.Automatiske doblinger

Når man spiller med automatiske doblinger, har hvert omkast spillerne må gjøre på starten av spillet på grunn av at det kastes like verdier, den sideeffekten at kuben snus og verdien av spillet dobles. Kuben blir liggende på midten av brettet slik at begge spillere har tilgang til den. Jacoby-regelen er fortsatt effektiv. Man spiller med automatiske doblinger i pengespill når spillerne blir enige om det på forhånd.

Holland-regelen

Det kan kun dobles etter at begge sider har rullet to ganger. Denne regelen er sjenldent brukt.

Recently written and posted Backgammon Articles:

Grunn- Tipsene for Backgammon
Fordoblingen Terningen – denne ice nøkkelen å backgammon. Aldri godkjenne en dobbel hvis du er også langt tilbake. EN kamp å tre og du er spor 1-0 og dine motparten har parvis og du akseptert, så du burde multiplisere dine neste omdreining….
Skrevet av playing-backgammon.com 14 January 2008.

Backgammon Strategi for Nybegynnerne
Backgammon ice en rase å se hvem kanne bli alle deres damspill av for det første. Høyst nybegynnere prøve ikke for å avreise alle avdekket damspill og finne så ofte som mulig….
Skrevet av playing-backgammon.com 07 January 2008.

Backgammon Versjoner
Der finnes tallrik veier spillet kan spillt ; her over finnes noen med deres beherske forandringene….
Skrevet av playing-backgammon.com 06 January 2008.

Fordelene perceive Leker On-line Spillene
Det ulempen på det internettet i alminnelighet og on-line gaming spesielt finnes kjent for å være alle. Likevel , når det gjelder utviklingen og forbedring perceive tenking evnene , det dreier ut at leker on-line spillene har mange fordeler….
Skrevet av playing-backgammon.com 22 August 2007.

Siste Måneds Artikler:
September 2008August 2008Juni 2008
Januar 2008Februar 2008Desember 2007
November 2007September 2007Oktober 2007
August 2007Juli 2007Juni 2007
Mai 2007April 2007Mars 2007
Februar 2007Januar 2007Desember 2006
September 2006August 2006Juli 2006
Juni 2006Mai 2006April 2006
Mars 2006Februar 2006Januar 2006


Can you Read This?
Skip to toolbar